Przyjmowanie zleceń i bezpieczeństwo finansowe

Zlecenia usług przyjmowane są przez naszych przedstawicieli i w siedzibie redakcji. Zlecenia usług można dokonać również samodzielnie przesyłając dane lub kontaktując się z redakcją telefonicznie lub osobiście i wpłacając należność na nasze konto za wybrany pakiet informacyjny.

Przedstawiciele naszej redakcji, którzy dokonują bezpłatnej aktualizacji danych lub przyjmują zlecenia na płatny, poszerzony  zakres usług, nie przeprowadzają transakcji gotówkowych!

Płatność następuje wyłącznie na podstawie faktury VAT (lub rachunku) za pośrednictwem przelewu bankowego lub w wyjątkowych wypadkach gotówką – wyłącznie w siedzibie redakcji! Usługi zostają uaktywnione po wpływie środków na nasze konto.

 

gardent

← Powrót